STOWARZYSZENIE VAPING ASSOCIATION POLSKA

Stowarzyszenie Vaping Association Polska (VAP) zostało zawiązane w 2019 r. i zrzesza niezależnych przedsiębiorców branży elektronicznych inhalatorów nikotyny (EIN) - zarówno producentów, dystrybutorów, jak i sprzedawców detalicznych.

Celem Stowarzyszenia jest rzetelne informowanie dorosłych palaczy o rynku EIN jako mniej szkodliwej alternatywie wobec tradycyjnych wyrobów tytoniowych. Stowarzyszenie ma na celu prowadzenie działań edukacyjnych w oparciu o dane rynkowe i rzetelne badania naukowe.

VAP oraz firmy zrzeszone będą również dążyć do bliskiej współpracy z instytucjami państwowymi celem zapewnienia wysokich standardów rynkowych oraz przeciwdziałaniu wszelkim szkodliwym i nielegalnym praktykom w jego obrębie. Liczymy, że wspólne działania branży i organów kontrolnych pomogą skutecznie wyeliminować dostępność wyrobów EIN dla osób niepełnoletnich oraz usuwać z rynku produkty o niesprawdzonej jakości i niewiadomego pochodzenia, które mogłyby stanowić zagrożenie dla konsumentów. 

Stowarzyszenie będzie także prowadzić działania samoregulacyjne wewnątrz branży w oparciu o Kodeks Dobrych Praktyk. 

STATUT VAPING ASSOCIATION.pdf

Dane kontaktowe

STOWARZYSZENIE VAPING
ASSOCIATION POLSKA (VAP)

Lokalizacja

ul. Przemysłowa 25, 32-083 Balice
REGON: 383609885, NIP: 5130260937,
KRS: 0000789438