Dzięki skutecznej interwencji Rzecznika, organy podatkowe przyznały się do rażącego błędu, a Przedsiębiorca odzyska nadpłacony podatek akcyzowy, prawie sto tysięcy złotych plus odsetki

„Minister Adam Abramowicz – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców już od kilku lat skutecznie wspiera biznes w tym branżę producentów i sprzedawców Liquidów. Systematycznie korzystamy z jego pomocy zarówno na ścieżce dialogu legislacyjnego jak i prowadzonego z Krajową Administracją Skarbową w zakresie eliminowania szarej strefy w branży e – papierosów. Nasze dotychczasowe doświadczenie jednoznacznie potwierdza potrzebę konstruktywnej współpracy biznesu z administracją państwową, ponieważ nie ma i nigdy nie będzie dobrych przepisów prawa lub trafnych interpretacji bez ich oparcia o realia prowadzenia działalności gospodarczej” – powiedział Piotr Zieliński Prezes Stowarzyszenia Obrony Praw Przedsiębiorców.”

Ostatni przykład przedsiębiorcy zajmującego się sprzedażą płynów do papierosów elektronicznych doprowadził do szczęśliwego rozstrzygnięcia jednak losy podobnych spraw nadal są niepewne. Opisywana sprawa dotyczy sytuacji, w której przedsiębiorca posiadał w asortymencie sklepowym między innymi glicerynę, glikol propylenowy oraz aromaty spożywcze. Sprzedawał te towary bez nadawania im określonego przeznaczenia, dzięki czemu towary te nie podlegały opodatkowaniu akcyzą – takie stanowisko zostało też wyrażone w interpretacjach indywidualnych wydanych dla Spółki przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. W latach 2021-2022 punkty sprzedaży Spółki poddane zostały licznym kontrolom celno-skarbowym. Naczelnicy poszczególnych urzędów celno-skarbowych w identycznych stanach faktycznych i prawnych albo stwierdzali, że Spółka wykonuje swe obowiązki prawidłowo, albo stwierdzali w tym zakresie nieprawidłowości. W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości Naczelnik Urzędu Skarbowego wszczął 3 postępowania podatkowe: za wrzesień 2021 r., grudzień 2021 r., luty 2022 r. i wydał następnie 3 decyzje określające zobowiązanie w podatku akcyzowym. DIAS właściwy dla obszaru funkcjonowania Spółki, utrzymał w mocy decyzje Naczelnika. Naczelnik i DIAS stali na stanowisku, że Spółka powinna odprowadzać akcyzę od glikolu, gliceryny i aromatów spożywczych, gdyż te produkty po połączeniu stanowią płyn do papierosów elektronicznych. Spółka wniosła skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na powyższe decyzje. Przedsiębiorca zwrócił się do Rzecznika po pomoc. Argumentował, że organ w sposób nieuprawniony odmówił mocy ochronnej wynikającej z interpretacji indywidualnych, do których Spółka w dobrej wierze stosowała się w okresie objętym kontrolą. Rzecznik przychylił się do tej argumentacji i włączył się do postępowań.

Po trzech wygranych postępowaniach przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, których Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców czynnie uczestniczył broniąc i wspierając stanowisko Przedsiębiorcy, sprawy trafiły do ponownego rozpoznania. W jego efekcie Organ podatkowy wydał 3 decyzje, w których uchylił poprzednie wydane w tej sprawie, a każdą z kwot podatku akcyzowego, niesłusznie w nich ustalonego, objął zwolnieniem w pełnej wysokości i stwierdził jego nadpłatę. Te korzystne dla Przedsiębiorcy decyzje będą prawomocne oraz zakończą niemal 3-letnie postępowanie w sprawie.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców w toku postępowania wielokrotnie wskazywał, że odmowa ochrony wynikającej z interpretacji indywidualnych przez organy podatkowe godzi nie tylko w ważny interes przedsiębiorców, ale także w interes publiczny i zasadę zaufania obywateli do państwa. Przedsiębiorcy bowiem, nie mogą ponosić negatywnych konsekwencji prawnych wynikających z niejasnych przepisów prawa podatkowego oraz braku utrwalonej praktyki w zakresie ich interpretacji przez same organy podatkowe.

https://biznes.newseria.pl/biuro-prasowe/kolejna-udana-interwencja,b493240010

Powrót Powrót

Dane kontaktowe

STOWARZYSZENIE VAPING
ASSOCIATION POLSKA (VAP)

Lokalizacja

ul. Przemysłowa 25, 32-083 Balice
REGON: 383609885, NIP: 5130260937,
KRS: 0000789438