Państwa członkowskie Unii Europejskiej zwróciły się do Komisji Europejskiej z prośbą o objęcie nowymi regulacjami wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych i podgrzewaczy wyrobów tytoniowych.

Obecne przepisy dyrektywy 2011/64 UE stały się przestarzałe i niewystarczające w kwestii regulacji rynku e-papierosów oraz wyrobów podgrzewających tytoń. Unia Europejska jest zgodna i mówi o konieczności modernizacji ram regulujących podatki nakładane na nowe produkty zawierające nikotynę.
Dzisiaj każde państwo odrębnie stosuje własną politykę akcyzową, wg różnych stawek, dlatego tak ważne z punktu widzenia interesu Unii Europejskiej jest ujednolicenie stawek w krajach członkowskich. Obecny brak harmonizacji przepisów podatkowych ogranicza również możliwość monitorowania rozwoju branży tytoniowej i e-papierosów oraz kontroli ich ruchów.
Przedsiębiorcy związani z rynkiem tych produktów patrzą z niepokojem na nadchodzące zmiany i zdecydowanie będą walczyć o uzyskanie jak najniższego podatku akcyzowego. 

Artykuł na portalu euractiv.com

Powrót Powrót

Dane kontaktowe

STOWARZYSZENIE VAPING
ASSOCIATION POLSKA (VAP)

Lokalizacja

ul. Przemysłowa 25, 32-083 Balice
REGON: 383609885, NIP: 5130260937,
KRS: 0000789438