VAPING ASSOCIATION POLSKA (VAP)

Zostało założone w celu współpracy między jego członkami - producentami, dystrybutorami oraz sprzedawcami liquidów do papierosów elektronicznych. Monitorujemy rynek w Polsce jak również na świecie w odniesieniu do papierosów elektronicznych, liquidów do papierosów elektronicznych, a także powiązanych produktów, aby zagwarantować jakość, bezpieczeństwo, zrównoważony rozwój i odpowiedzialną dystrybucję produktów.

Częścią misji VAP jest dostarczanie odpowiednich ekspertyz, gromadzenie i wymiana informacji międzynarodowych, organizowanie konferencji i podobnych wydarzeń dla członków stowarzyszonych, klientów lub stron trzecich, a także publikowanie i dystrybucja materiałów.

Kodeks postępowania VAP określa politykę zachowania członków Stowarzyszenia i zobowiązuje jego członków do ich przestrzegania. Kodeks postępowania ma na celu zapewnienie poszanowania i przestrzegania wartości jakie reprezentujemy.

  • Przestrzeganie zakazu sprzedaży osobom poniżej 18 roku życia;
  • Przestrzeganie przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących produkcji, importu i dystrybucji produktów;
  • Oznakowanie punktów sprzedaży detalicznej informacją dla konsumentów o treści "E-Papierosy są produktem dla osób używających tytoń lub wyroby tytoniowe. Nie zaleca się korzystania z nich przez osoby nie używające tytoniu lub wyrobów tytoniowych";
  • Dbanie o wysoką jakość sprzedawanych produktów;
  • Dbanie o bezpieczeństwo konsumentów. Zapewnienie bezpiecznych, przebadanych i zarejestrowanych produktów, będących alternatywą dla osób dorosłych borykających się z nałogiem tytoniowym;
  • Przestrzeganie konsumentów przez zakupem towarów z nielegalnych źródeł;
  • Przestrzeganie prawa, zasad i przepisów jako podstawowej zasady odpowiedzialnego postępowania;
  • Aktywnie informowanie o wszelkich zmianach legislacyjnych, zapewniając w ten sposób, że Stowarzyszenie VAP i jego członkowie działają przez cały czas w dobrej wierze;
  • Zaangażowanie w proaktywne podejście do środowiska. Prosimy naszych członków o promowanie postawy przyjaznej środowisku i przestrzegania zasad ochrony środowiska.
Pobierz kodeks dobrych praktyk.pdf

Dane kontaktowe

STOWARZYSZENIE VAPING
ASSOCIATION POLSKA (VAP)

Lokalizacja

ul. Przemysłowa 25, 32-083 Balice
REGON: 383609885, NIP: 5130260937,
KRS: 0000789438