Czy to koniec aromatów do e-papierosów w Polsce? Warsztaty dla producentów i dystrybutorów e-papierosów, glikolu i gliceryny, aromatów oraz innych płynnych roztworów.

Szanowni Państwo,

Branża zmaga się z coraz większymi trudnościami wynikającymi ze zmieniających się przepisów prawa oraz ich niejednolitej wykładni. Wprowadzona z dniem 1 stycznia 2023 r. nowa definicja płynu do e-papierosów przyczyniła się do znacznych problemów na rynku, które obejmują:

- wzmożone kontrole u podmiotów oferujących glikol/glicerynę oraz dążenie do nałożenia akcyzy na te substancje,
- brak jednolitego podejścia organów w zakresie traktowania aromatów spożywczych (część urzędów uznaje je za wyroby akcyzowe),
- znaczne utrudnienia ze strony KIS przy wydawaniu interpretacji podatkowych dla płynnych roztworów (np. aromatów).

Obawy rodzą ewentualne dalsze działania, które mogą zostać w powyższym zakresie podjęte przez MF i KAS. Ponadto, Polska jako kolejne z państw UE rozważa wprowadzenie zakazu stosowania aromatyzowanych e-liquidów oraz epapierosów, co może doprowadzić do upadku wielu

Zapraszamy na warsztaty, podczas których omówimy m.in.:
- bieżące problemy na rynku e-liquidów i aromatów oraz środki pozwalające na zabezpieczenie się przed nimi,
- przebieg kontroli prowadzonych przez organy KAS oraz sposób na przygotowanie się do nich,
- aktualnie rozważane zmiany prawne, które mogą dotknąć branżę.

Zapisy i informacje: Forma i termin: spotkanie online w dniu 24 stycznia o godz. 11:00, które potrwa około 2 godzin). Cena: 200 zł netto (246 brutto) za uczestnika. Zapisy: do 23 stycznia 2024 r. e-mailowo na adres: szkolenia@kdcp.pl

W zgłoszeniu prosimy wskazać*: imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(y) e-mail uczestnika (uczestników); dane do faktury (firma, adres, NIP); załączone potwierdzenie przelewu za szkolenie. Wpłat prosimy dokonywać na rachunek: 35 1140 2004 0000 3602 7571 8253 na rzecz KDCP Kancelaria Doradztwa Celnego i Podatkowego Rutkowski i Wspólnicy sp. z o.o.

* Z uwagi na ochronę danych osobowych, dane uczestników warsztatów nie będą widoczne dla pozostałych osób biorących w nich udział.

Powrót Powrót

Dane kontaktowe

STOWARZYSZENIE VAPING
ASSOCIATION POLSKA (VAP)

Lokalizacja

ul. Przemysłowa 25, 32-083 Balice
REGON: 383609885, NIP: 5130260937,
KRS: 0000789438